• Astu liikmeks

    Vastavalt seltsi põhikirjale võivad seltsi liikmeks olla arstid,

    hambaarstid ja vastavate alade üliõpilased, kes selleks soovi avaldavad ja juhatuse poolt vastu võetatakse. Selts võib valida endale auliikmeid. Auliikmeks võib valida ka isikuid väljaspoolt seltsi liikmeskonda. Auliikmed valitakse peokoosoleku poolt juhatuse või viie liikme ettepanekul. Auliikmed ja üliõpilased on liikmemaksust vabastatud. Seltsi liikmel on sõna- ja hääleõigus koosolekutel ning kandideerimisõigus Seltsi organitesse. Koosolekult puuduva liikme hääl on volitatav kirjalikult (üks hääl volitatule).

    Seltsi liikmemaks on 250 SEK aastas. Liikmeks astumise aastal on liikmemaks tasuta. Liikmemaks on seltsi peamine sissetuleku allikas, millega rahastatakse seltsi haldamise kulusid ning makstakse liikmemaksu Eesti Arstide Liidule. Igal maksval seltsi liikmel on õigus lugeda Eesti Arstide Liidu teataja internetiversiooni www.eestiarst.ee tasuta. Sinna sisenemiseks küsi paroole ears@easr.se .

    Seltsi liikmeks astumiseks palume Teil täita allolevad väljad.