EASR peakoosolek ja EV 95.aastapäeva tähistamine 23.veebruaril Göteborgis

Austatud seltsi liige ja külalised!   Taas on võimalus kokku saada oma eesti kolleegidega ning seekord Göteborgis. Miks mitte tähistada samal päeva ka EV aastapäeva! Koosolekule on oodatud kõik kolleegid sõltumata liikmelisusest. EASR peakoosolek toimub laupäeval, 23. veebruaril Göteborgis. Palume teatada oma osavõtus koosolekule 14. veebruariks. Hilisemal registeerimisel ei saa me tagada lõunasööki. Koosolekule registeerimiseks […]

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Kokkuvõtted ja EAL üldkogu avaldus

Üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Osales 177 delegaati (isiklikult ja volitustega). Üldkogu külaliseks oli professor Marju Lauristin, kes kõneles teemal „Arstid ja ühiskond“. Otsused: Kinnitada EAL presidendi aruanne 2012. a tegevuse kohta. Kinnitada EAL 2013. a eelarve. Üldkogu annab eestseisusele volituse vähendada 2013. a streigifondi kantavat summat, juhul kui vajalikud ja põhjendatud kulutused ületavad […]