• Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Kokkuvõtted ja EAL üldkogu avaldus

    12. dets. 2012

    Üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Osales 177 delegaati (isiklikult ja volitustega). Üldkogu külaliseks oli professor Marju Lauristin, kes kõneles teemal „Arstid ja ühiskond“. Otsused: Kinnitada EAL presidendi aruanne 2012. a tegevuse kohta. Kinnitada EAL 2013. a eelarve. Üldkogu annab eestseisusele volituse vähendada 2013. a streigifondi kantavat summat, juhul kui vajalikud ja põhjendatud kulutused ületavad […]

    Read more →