• Kontakt

  EESTI ARSTIDE SELTS ROOTSIS

  Jungfru Stavas väg 4
  65346 Karlstad
  Rootsi

  Tel. +46 54 562036
  Mob. + +46 768166462
  easr@easr.se

  Organisatsiooninumber 802455-3680

  Seltsi igaaastane liikmemaks 250 SEK palume maksta:
  Plusgiro konto 700804-8 (Nordea)
  Väljaspoolt Rootsit maksmisel
  IBAN SE34 9500 0099 0700 8048
  BIC NDEAASESS

  Swishi-number 1233388162

  Liikemaksu maksmisel märkige nimi ja liikmemaksu aasta, nt Aino Sepp 2018.