• Kontakter

  ESTNISKA LÄKARFÖRENINGEN I SVERIGE


  Jungfru Stavas väg 4
  65346 Karlstad
  Sverige

  Tel. +46 54 562036
  Mob. +46 768166462
  easr@easr.se

  Organisationsnummer 802455-3680

  Plusgiro konto 700804-8
  Vid betalning utanför Sverige
  IBAN SE34 9500 0099 0700 8048
  BIC NDEAASESS