• Om föreningen

     

    Estniska Läkarföreningen i Sverige (ELFS) är en förening utanför den Republiken Estland bestående av huvudsakligen i Sverige boende och arbetande  läkare, tandläkare och studenter inom dessa områden och av estnisk härkomst.

    Föreningen har till uppgift att förmedla och uppmuntra vetenskaplig och yrkes relaterad verksamhet, främja kommunikation mellan medlemmar, upprätthålla förbindelse med andra liknande organisationer samt stödja moraliskt och i möjligaste mån ekonomiskt estniska medicinska forskare.

    ELFS är en aktiv förening som grundades år 1945. Föreningen ledas av styrelse.  Antal av medlemmar är 124 (år 2012) varav 2 hedermedlemmar. Ca 40 % av medlemmar har bosatt i Sverige från Estland under sista 10 år. De bor över hela Sverige. 2/3 del av medlemmar är yrkesaktiva.  Medlemmar  träffas minst 2 gånger om året i årsmötet och under sommarträffar.