Juhatuse koosoleku protokoll 17.11.2019

Seltsi juhatus pidas koosoleku 17.novembril. Liikmed saavad koosoleku protokolli lugeda kodulehelt.