Sooviksime teada, kas Sul on plaanis osaleda sellele üritusel. Eelregisteermine aitab korraldajatel paremini planeerida kulusid ning kohapeal läbiviidavaid tegevusi.

Ürituse täpne kava, hinnad ja registreerimise algus selguvad paari nädala jooksul. Sellest teavitatakse Sind eraldi meili või kirja teel.

Eelregistreerimine ei ole siduv vaid annab organiseerijatele võimaluse üritust paremini korraldada.