Stipendiaat 2022 – Vappu Zobel (üldkirurg, PERH). Stipendiumi sihtotstarbeline kasutamine onkoplastilise rinnakirurgia treeningkoolitusel Budapestis, Ungaris. Vaata ettekannet Vappu kogemustest ja muljetest: