Ajalugu

Eesti Arstide Selts Rootsis. Jätkulugu.    17.08.2020

Ehk sellise peakirjaga võiks jätkata seltsi edasist tegevust pärast kõiksugu formaalsuste ülevõtmist auväärsetelt kolleegidelt Rootsis alates 2007 a. 2006 a. juhtis seltsi sisuliselt vanade olijate  ja uustulnukate juhatus. Ants Andersoni sõbralik ja kogemusterikas tugi uuele juhatusele on olnud tänuväärne ja hädavajalik. Seeniorliikmete hulgas valitses lootus uuele seltsile, mis suudaks liita  olemasolevad eesti arstid Rootsis jällegi sisukaks, eestlust kandvaks arstkonnaks väljaspool Eestit. Valdavalt Värmlandis paiknevate uustulnukate motivatsiooniks oli omakorda leida tee eesti keelt kõnelavate arstideni Rootsis. Seltsi liikmeskond oli kahanenud 2007 a. kusagil 130 liikmeni.  Seltsi kuulusid enamuses eakad kolleegid. Eesti arstide väljarände Rootsi tingisid paremad töö- ja elamistingimused.  Aastatel 2000-2012 on Rootsi kolinud vähemalt 40 kolleegi.  Uue juhatuse väljakutseks oli leida eesti arste ühendavad tegevused Rootsis.
Suvepäevade traditsiooni käivitamisega alates 2006 a õnnestus seltsi tegevusse kaasata nii eesti arste kui ka nende pereliikmeid. See on senini hästi toimunud kokkusaamise formaalne kohtumispaik juhatuse ja – peakoosolekute kõrval. Suvepäevad on seni toimunud Medskogsjö kämpingus( 2006), Eesti skautide kodus Metsakodus ( 2007, 2009, 2013, 2016, 2019), Gotlandil (2010), ELA suvekodus (2011), Veskijärvel (2014), Ölandil (2015) . Suvepäevade osalejate arv koos pereliikmetega on olnud 15-50 inimese ringis, sh kolleegidega Eestist ning Soomest. Ülepingutamata võiks lugeda kohtumist Rootsi ja Soome eesti kolleegide vahel Ahvenamaal 2008 a ajalooliselt tähtsaks ürituseks. EASR eeskujul ja soome kolleegide tahtel loodi alus peatselt tekkinud Eesti Arstide Seltsile Soomes.
Pärast Eesti Arstide Liidu taasloomist on EASR-s olnud aruteluks liitumiseküsimus, mis sai teoks 2010.a novembris pärast liitumisläbirääkimisi. EASR-st sai seega EAL-i piirkondlik organisatsioon.  Seltsil on oma esindaja on Eesti Arstide Liidu volikogus. Marina Tuutma (hetkel Rootsi Perearstide Seltsi esinaine) ja Karl Väärt on esinenud ettekannetega Eesti Arstid Päevadel. Seltsi 70. aastapäeva tähistamine toimus Stockholmi Eesti Majas 17.oktoobril 2015 a. Ettekannete ja õnnesoovidega esinesid Eesti Stockholmi Suursaatkonna saadik, Eesti Arstide Liidu esindaja, Rootsi Arstide Liidu esindaja, Eesti Soome Arstid Liidu esindajad ning seltsi auliikmed.
EASR juhatuse liikmeid on regulaarselt kutsutud Stockholmi Eesti Vabariigi Suursaatkonna ja Rootsi Eestlaste Liidu üritustele, kus võimaluse piires on ka käidud. Seltsi sisene kommunikatsioon on tehnilises mõttes uuenenud. Seltsil on kodulehekülg www.easr.se , kus leiab infot nii külastaja kui ka seltsi liige. Seltsi koduleht teeb äsja läbi uuenduskuuri.
Selts on arenenud ja püsima jäänud ainult tänu aktiivsetele liikmetele. Ideesid, kuidas edasi areneda, on palju. Paraku on heade ideede käivitamine nõudnud pingutusi valdavalt ajalise resursina, mis töö ja pereelu kõrvalt pole olnud kerge kellelegi.  EASR idenditeet pole viimastel aastatel nõrgenenud.  Läbi kohtumiste Eesti, Soome ja Rootsi kolleegidega on väljasettinud ühised teemad, millega seltsi juhatus oma tegevusplaanides on arvestanud.

Karl Väärt
Seltsi  esimees 2007-2020 a.