Juhatus

Hendrik Pakosta

Esimees

Aune Avik

Aseesimees

Karl Väärt

Teaduslik kirjatoimetaja

Teet Pullerits

Kirjatoimetaja

Katrin Maddison

Laekur

Taavi Kaaman

Juhatuse liige