Juhatus

Hendrik Pakosta

Esimees

Paul-Matis Türnpuu

Aseesimees

Karl Väärt

Teaduslik kirjatoimetaja

Teet Pullerits

Kirjatoimetaja

Taavi Kaaman

Juhatuse liige

Katrin Maddison

Laekur

Aune Avik

Juhatuse Liige