EASR Stipendium

EASR Stipendiumi missioon ja olemus

EASR üheks ülesandeks on soodustada ja ergutada teaduslikku ja kutsealalist tegevust. Kuna teadustegevus on Eestis jätkuvalt alarahastatud, on EASR on võtnud oma missiooniks panustada teadustöösse ja noor-kolleegide juurdekasvu, investeerimaks arstitudengite ja noorteadlaste teadustegevusse ja enesetäiendusse iga-aastase stipendiumi välja andmise näol.
 
Stipendiumi täpse kirjelduse, nõuded ja tingimused leiate EASR stipendiumi alusdokumendist. Alljärgnevalt mõned põhipunktid:
 
Toetuse suurus?
– 10 000SEK
 
Kes saavad stipendiumi taotleda?
– Tartu Ülikooli ja teiste Eesti päritolu meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased,
– noorarstid ja noorteadlased, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega.
 
Milleks võib stipendiumi taotleda?
– Teadustööde läbiviimiseks,
– Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi töö projektipõhiseks toetuseks,
– õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks,
– arstiteadusliku kirjanduse väljaandmiseks,
– õpinguteks välismaal (erialalised vahetusprogrammid ja konverentsid).
 
Taotluse esitamine ja tähtaeg?
– Taotluse esitamiseks täida ära allolev vorm mille esitamistähtajaks on 1. detsember.
 
Kuhu pöörduda küsimuse korral?
– Küsimuste või täpsustuse korral kirjuta meile easr@easr.se.
 
EASR ja stipendiaadi vahel sõlmitakse valituks osutumise korral vastastikuste kohustuste leping.


Stipediumi taotlemiseks palume ära täita all olev taotlusvorm: 

EASR Stipendiumitaotlus
Eriala/amet *
Maximum upload size: 2MB
Maximum upload size: 2MB
Maximum upload size: 2MB