Varasemate aastate stipendiaadid

Stipendiaat 2024 – Kadri-Ann Parmas (Tartu Ülikooli arstiteaduskonna VI kursuse tudeng). Arstiteaduskonna VI kursuse kliinilise praktika valiktsükkel anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas Saksamaal. Vaata videot Kadri-Anni ettekandest:

 

Stipendiaat 2023 – Vappu Zobel (üldkirurg, PERH). Stipendiumi sihtotstarbeline kasutamine onkoplastilise rinnakirurgia treeningkoolitusel Budapestis, Ungaris. Vaata ettekannet Vappu kogemustest ja muljetest: