Föreningens medlemmar finns bland läkare, tandläkare och bland studenter i

dessa kategorier, som önskat deltaga i föreningens verksamhet och godkänts av styrelsen.

Föreningen kan invälja hedersmedlemmar, även från kategorier utanför medlemskap. Förslag till hedersmedlem läggs av styrelsen eller av minst fem av föreningens medlemmar.

Medlemsavgiften i föreningen bestäms av årsstämman. Hedersmedlemmar och studenter erlägger ingen avgift. Föreningens medlemmar har yttrande- och ordrätt , även till att kandidera vid föreningens möten. Rösträtt – en – godkännes även efter skriftlig fullmakt.

Medlemsavgiften är 250:- om året. Första medlemåret är gratis. Från medlemsavgiften financieras föreningens administrationskostnader samt betalas medlemsavgift till Estniska Läkarförbundet. Föreningens medlemmar har rätt att läsa Estniska Läkarförbundets tidskrift på nätet gratis, se www.eestiarst.ee . Inloggningsuppgifter kan du få ears@arst.ee .

Genom att fylla i nedanstående formulär ansöker du om medlemskap i Estniska Läkarföreningen i Sverige