ESTNISKA LÄKARFÖRENINGEN I SVERIGE


Jungfru Stavas väg 4
65346 Karlstad
Sverige

Tel. +46 54 562036
Mob. +46 768166462
easr@easr.se

Organisationsnummer 802455-3680

Plusgiro konto 700804-8
Vid betalning utanför Sverige
IBAN SE34 9500 0099 0700 8048
BIC NDEAASESS