Järgmine peakoosolek toimub 9.veebruaril Göteborgis. Juhatuse koosolekust.

Seltsi juhatus pidada korralise koosoleku 24.veebruaril. Kokkuvõtet saab lugeda menüüs liikmele, dokumendid

http://www.easr.se/wp-content/uploads/2018.11.25-Juhatuse-koosoleku-protokoll.pdf

Järgmine peakoosolek tuleb Göteborgis. Täpsemat päevakorda saab lugeda kodulehele veidi hiljem.

Karl