Praktika Rootsis

Eksamieelne praktika

Esmalt on oluline rõhutada, et igasugune praktika Rootsis eeldab Rootsi keele valdamist suhtlustasandil. Testi tegema ei pea, kuid tavaliselt helistab tööandja Sulle kontrollimaks keeleoskust. See on vajalik ravikvaliteedi hoidmiseks kui ka praktika eesmärkide parimal võimalikul viisil täitmiseks.

Antud soovitused käivad arstitudengitele kes õpivad kas Rootsis või mõnes EU/ESS riigis, ka. Eestis.

Praktikante (rootsi k läkarassitent) võtab tööle iga kliinik eraldi ning mingit keskset koordineerivat süsteemi ei ole. Tänasel päeval ei ole mingi kindlat piirangut kui varakult võib praktikaga alustada, nii et teoreetiliselt võib seda teha juba esimese õppesemestri läbimisel. See tähendab, et perearstipraktika jaoks tuleb võtta ühendust perearstikeskusega, sisehaiguste praktika jaoks mõne sisekliinikuga jne.

Rootsi Sotsiaalamet (Socialstyrelsen) on kindlal seisukohal, et läkarassistent iseseisvaid ravi otsuseid langetada ei tohi. Kogu töö käib juhendaja vastutusel ning jälgimise all. 

Ambulatoorses vastuvõtus tähendab see järgmist

  1. Sina võtad anamneesi ning teed füüsilise läbivaatuse. 
  2. Sinu juhendaja kohtub patsiendiga ning täiendab vajadusel anamneesi/füüsilist läbivaatust.
  3. Koos juhendajaga koostate uuringute- ning raviplaani. 

Praktikandina töötamine on tasustatud. 

Rootsi õppekava kohaselt pärast üheksandat õppesemestrit on arstiteaduste tudengil juba õigus töötata abiarstina (mitte üheselt tõlgitav aga rootsi keeles underläkare). See reegel ei käi peremeditsiini kohta kus iseseisvalt töötada ei ole lubatud.

Eesti Arstide Selts Rootsis praktikakohti ei pakku. Me edastame Sinu soovi oma liikmetele, kes võimalusel aitavad organiseerimisega. 

Koordineerivale arstile

Väga tore, et Sa soovid pakkuda praktika võimalust tulevasele kolleegile ning loodetavasti ka Seltsi liikmele. 

Räägi esmalt oma vahetu ülemusega (vårdenhetschef) ning uuri kas on vajadust/võimalust palgata läkarassistent. Soovi olemasolul vahenda kontaktandmeid ning paku välja telefoni/videokõne rootsi keele oskuse hindamiseks. 

Uuendatud 23/03/16. Allikas: https://slf.se/student/app/uploads/2018/06/rek-vid-tjanst-lakass-lakstud-webb.pdf