Praktika Rootsis

Eksamieelne praktika

Esmalt on oluline rõhutada, et igasugune praktika Rootsis eeldab Rootsi keele valdamist suhtlustasandil. Testi tegema ei pea, kuid tavaliselt helistab tööandja Sulle kontrollimaks keeleoskust. See on vajalik ravikvaliteedi hoidmiseks kui ka praktika eesmärkide parimal võimalikul viisil täitmiseks

Praktikante (rootsi k läkarassitent) võtab tööle iga kliinik eraldi ning mingit keskset koordineerivat süsteemi ei ole. See tähendab, et perearstipraktika jaoks tuleb võtta ühendust perearstikeskusega, sisehaiguste praktika jaoks mõne sisekliinikuga jne.

Socialstyrelsen on kindlal seisukohal, et läkarassistent iseseisvaid ravi otsuseid langetada ei tohi. Kogu töö käib juhendaja vastutusel ning jälgimise all. 

Ambulatoorses vastuvõtus tähendab see järgmist

  1. Sina võtad anamneesi ning teed füüsilise läbivaatuse. 
  2. Sinu juhendaja kohtub patsiendiga ning täiendab vajadusel anamneesi/füüsilist läbivaatust.
  3. Koos juhendajaga koostate uuringute- ning raviplaani. 

Praktikandina töötamine on tasustatud. 

Eesti Arstide Selts Rootsis praktikakohti ei pakku. Me edastame Sinu soovi oma liikmetele, kes võimalusel aitavad organiseerimisega. 

Koordineerivale arstile

Väga tore, et Sa soovid pakkuda praktika võimalust tulevasele kolleegile ning loodetavasti ka Seltsi liikmele. 

Räägi esmalt oma vahetu ülemusega (vårdenhetschef) ning uuri kas on vajadust/võimalust palgata läkarassistent. Soovi olemasolul vahenda kontaktandmeid ning paku välja telefoni/videokõne rootsi keele oskuse hindamiseks. 

Läkarassistent vajab suhteliselt palju juhendamisest kuna Socialstyrelsen hinnangul ei tohi nad iseseisvalt raviotsuseid langetada.