Praktika Rootsis

Eksamieelne praktika

Esmalt on oluline rõhutada, et igasugune praktika Rootsis eeldab Rootsi keele valdamist suhtlustasandil. Testi tegema ei pea, kuid tavaliselt helistab tööandja Sulle kontrollimaks keeleoskust. See on vajalik ravikvaliteedi hoidmiseks kui ka praktika eesmärkide parimal võimalikul viisil täitmiseks.

Antud soovitused käivad arstitudengitele kes õpivad kas Rootsis või mõnes EU/ESS riigis, ka. Eestis.

Praktikante (rootsi k läkarassitent) võtab tööle iga kliinik eraldi ning mingit keskset koordineerivat süsteemi ei ole. Tänasel päeval ei ole mingi kindlat piirangut kui varakult võib praktikaga alustada, nii et teoreetiliselt võib seda teha juba esimese õppesemestri läbimisel. See tähendab, et perearstipraktika jaoks tuleb võtta ühendust perearstikeskusega, sisehaiguste praktika jaoks mõne sisekliinikuga jne.

Rootsi Sotsiaalamet (Socialstyrelsen) on kindlal seisukohal, et läkarassistent iseseisvaid ravi otsuseid langetada ei tohi. Kogu töö käib juhendaja vastutusel ning jälgimise all. 

Ambulatoorses vastuvõtus tähendab see järgmist

  1. Sina võtad anamneesi ning teed füüsilise läbivaatuse. 
  2. Sinu juhendaja kohtub patsiendiga ning täiendab vajadusel anamneesi/füüsilist läbivaatust.
  3. Koos juhendajaga koostate uuringute- ning raviplaani. 

Praktikandina töötamine on tasustatud. 

Rootsi õppekava kohaselt pärast üheksandat õppesemestrit on arstiteaduste tudengil juba õigus töötata abiarstina (mitte üheselt tõlgitav aga rootsi keeles underläkare). See reegel ei käi peremeditsiini kohta kus iseseisvalt töötada ei ole lubatud.

Uuendatud 23/03/16. Allikas: https://slf.se/student/app/uploads/2018/06/rek-vid-tjanst-lakass-lakstud-webb.pdf

Eesti Arstide Selts Rootsis praktikakohti ei paku.

Tartu Ülikooli üliõpilasel ei ole ka 2024a. seisuga võimalik teostada praktikat ametliku välisvahetuse programmi raames, kuna Tartu Ülikoolil puuduvad medidtsiiniteaduste valdkonnas Rootis ülikoolidega partnerlepingud.