Stipendiumikonkurss 2022

Meil on rõõm teatada ,et ka sel aastal saab taotleda EASR stipendiumi. Taotlusi saab esitada alates 1. septembrist kuni 1. detsembrini 2022. Stipendium on mõeldud Eesti päritolu noorarstidele, arstitudengitele ja noorteadlastele eesmärgiga toetada meditsiinialast teadustegevust ja enesetäiendust. Stipendium on ajendatud asjaolust, et materiaalse toe saamine võib noortele kolleegidele olla keerukas, kuid samas väga vajalik just karjääri alguses. Meie soov on ka arendada arstkonna omavahelist suhtlust, kogemustevahetust. Sel eesmärgil eeldame,et stipendiumi saaja kannab ette kokkuvõtte oma tööst/täiendusest meie aastakoosolekul.

Toetuse suurus?
10 000 SEK 

Kes saavad stipendiumi taotleda?
Tartu Ülikooli ja teiste Eesti päritolu meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased, noorarstid ja noorteadlased. 

Milleks võib stipendiumi taotleda?

  • Teadustööde läbiviimiseks
  • Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi töö projektipõhiseks toetuseks
  • õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks
  • arstiteadusliku kirjanduse väljaandmiseks
  • õpinguteks välismaal (erialased vahetusprogrammid ja konverentsid)

Taotluse esitamine ja tähtaeg?
Taotluse esitamiseks täida ära taotluse vorm, lisa oma CV, motivatsioonikiri, projekti kirjeldus ja võimalusel soovituskiri, mille esitamise tähtajaks on 1. detsember. 

Kuhu pöörduda küsimuse korral?
Küsimuste või täpsustuse korral kirjuta meile easr@easr.se.